Jobb smartere

ikke hardere!

DNI hjelper din organisasjon med trygg og sikker identitetsforvaltning

Identitetsforvaltning i hele ansettelsesperioden 

Offentlig forvaltning

DNI har lang erfaring med IDM løsninger for offentlige organisasjoner og er ledende på IDM løsninger. Effektivisere ansettelsesprosesser, gi leder full kontroll og  redusere tidsbruk samtidig som sikkerheten økes.

Ring oss for mer informasjon eller send epost til salg@dni.no
Kontroll og sikker brukerforvaltning

Bedrifter

Komplett IDM løsning for private organisasjoner i alle størrelser og bransjer. Gir full kontroll over brukere og alle tilganger. Øker effektiviteten og gir bedre sikkerhet ved at ansatte har korrekte tilganger. Full kontroll på rettigheter og tilganger i hele ansettelsesforholdet.

Ring oss for mer informasjon eller send epost til salg@dni.no
Enklere og tryggere ID-administrasjon

Utdanning

DNI er spesialister på ID administrasjon i utdanningssektoren; Rask og effektiv FEIDE sertifisering med selvbetjening, enkel passordadministrasjon for lærer og styringsmodul for Microsoft Teams mm.

Ring oss for mer informasjon eller send epost til salg@dni.no

Life Cycle Server (LCS)
Sikker og effektiv ID-administrasjon

LCS er kjernen i DNI's produktportefølje. Automatisering av brukeradministrasjon sikrer at organisasjonen er effektiv og gir optimal kontroll over ansettelsesprosesser, tilgangsrettigheter, endringer i roller, karantene perioder og endringer under ansettelseforholdet.

Automatisert brukeradministrasjon

Effektive og automatiserte rutiner for opprettelse av brukere, onboarding, endringer i roller, karantenebehandling samt terminering av ansettelsesforhold.

Innføring av rollebasert administrasjon

Sikker administrasjon av eksterne brukere som for eksempel konsulenter og vikarer. Forenkler og reduserer onboardingprosessen samtidig som sikkerheten ivaretas på en forsvarlig måte. 

Fagapplikasjoner

Automatisert tilgangsstyring av fagapplikasjoner, kontroll på AD rettigheter, samt adgang-og distribusjonslister. Gir enhetsledere og fagansvarlige full kontroll over brukertilganger som alltid er oppdatert og bidrar til å effektivisere innbyggertjenestene.

Rapporter og rutiner

Komplett oversikt over tilgangsrettigheter til enhver tid reduserer frustrasjon og gir ansvarlige trygghet. LCS gir full oversikt over hvem som har tilgang, på hva, og i hvilke tidsrom. Forenkler auditprosesser og reduserer sterkt risiko for menneskelige feilkilder.

Student Management Portal (SMP)

Student Management Portal (SMP) gir læreren kontrollen tilbake i klasserommet. 

Enkel løsning på passordproblemer

Ta tilbake kontrollen i klasserommet! Løs passord og brukernavn-problemer raskt og effektivt via et enkelt brukergrensesnitt

Full kontroll over elevenes nettbrett

Central Device Admin (CDA) gir full oversikt og elevers nettbrett og støtter  de største MDM tjenestene (Intune, LightSpeed, Airwatch) samt alle plattformer (Ipad, Chromebook, Windows tablets)

Full kontroll over elevenes internettilgang

Med Web Traffic Control (WTC) får læreren full kontroll over elevenes internettilgang via et enkelt webbasert brukergrensesnitt 

Løs passordproblemer med mobilen

Skybasert tjeneste der elever og lærer kan løse passordproblemer rask og enkelt via en app på mobilen. 

LCS Microsoft Teams Admin 

Microsoft Teams er en effektiv kommunikasjons-og samhandlingsplattform. Med LCS Teams får organisasjonen kontroll over Teamsanarkiet og bistår brukerne med å opprette og administrere Teams.

Kontrollert opprettelse av Teams basert på AD informasjon (skoler, grupper, fag, ad-hoc). Rettighetskontroll som begrenser adgang til å opprette Teams. Styre navnestandard på Teams-siter som blir laget (regelsett). Tilrettelegge for malstandarder med forhåndsbestemte funksjoner / muligheter. Foreldrekommunikasjon / involvering

Ring oss for mer informasjon eller send epost til salg@dni.no

TimeEdit synkonisering til Office 365 kalender

Sørg for at studentene alltid er oppdatert på tid og sted for hvor undervisningen skal foregå.

Synkronisering i sanntid av kalenderinformasjon fra Timeedit til Office 365 gir alle studenter korrekt og oppdatert informasjon om hvor neste forelesning foregår. Endringer i siste liten blir lett tilgjengelig i en kalender som finnes på alle plattformer.

Ring oss for mer informasjon eller send epost til salg@dni.no

Andre produkter

LCS FEIDE Express

Bli FEIDEsertifisert i ekspressfart - rimelig, sikkert og effektivt! Automatisk passordsynkronisering og brukeradministrasjon  integrert med lokal AD, Azure AD, Office 365,  GAFE, Itslearning, Fronter, Skooler, Enable, mm. Selvbetjening i skyen reduserer tidsbruk og kostnader med løsningen.  Ny og forenklet FEIDEsertifisering og administrasjon der skoleeier / skoler har full kontroll.

LCS KS Læring Extension

Plug-in for brukere av KS Læring LMS WEB API som tilgjengeliggjør organisasjonskart og brukerdata. Administrerer og effektiviserer KS læring aktiviteter med ADFS-login integrert med LCS / KS Læring

LCS ASP Portal 

Life Cycle Server ASP er tilpasset drift i en tjeneste portal (ASP) hvor leverandør får full kontroll over policier samt at kundene fortsatt opplever fullt eierskap til egen løsning. LCS er modulbasert og rettighetsstyrt som gir effektiv og enkel ID-administrasjon . Standardisert brukergrensesnitt supporterer framtidige fagsystemer og moduler.

LCS User Storage Portal (USP)

Brukerportalen USP 3 for LCS gir forenklet og effektive lederverktøy for delegert administrasjon i enhetene. Dette gir lett tilgjengelig oversikt og innsikt over alle ansatte i enheten, samt enkel rapportering på individ og organisasjon. Brukervennlige tjenester for tildeling av fagappliasjoner og tilhørende rettigheter, samt involvering av fagansvarlige med oppfølging (varsling). Tjenesten administrerer også eksterne brukere.

LCS – License Management Office 365

LCS påbygg som gjør det enkelt å administrere brukere og lisenser i Office 365. Tjenesten sikrer korrekt utrulling av Office 365 lisenser til riktig pris samt fleksibelt og effektivt lisensvedlikehold. Tjenesten supporterer Microsoft's siste lisensoppdateringer og bidrar til korrekt lisensiering til enhver tid.

LCS ISV Solution extensions

DNI bistår en rekke innholdsleverandører med ID-administrasjon som for eksempel ID-Porten, FEIDE og andre påloggingstjenester. Eksempelvis Zokrates, Skooler, Fronter & Itslearning, Fagbokforlaget, mobilskole og Conexus Vokal mm.

Kompetanseheving

Kurs i Life Cycle Server (LCS)

Kurset gir deg forståelse for hvordan LCS fungerer, mulighetsbildet og lærer deg å kunne utføre feilsøking. Kurset kan anbefales både før og etter at man har implementert LCS i egen organisasjon.

Kurset inneholder bl.a. LCS-oppgradering, installere og oppgradere Extensions, rettighetsstyring, konfigurere Policier, LCS tjenestene og loggstyring, forstå Identity store og Dynamic Data Stores, konfigurere import av brukerdata, eksport av brukerdata.

Informasjon om flere kurs eller meld deg på via kurs@dni.no

Supportavtaler

DNI's supportavtaler er tilpasset kunde ut fra krav til responstid og behov for hjelp. Avtalene er påkrevd ved leveransestart og gir rett på bistand på alle produkter og løsninger levert av DNI. Avtalene kan tegnes inkludert rabatterte timer med responstid på 4 timer, samme dag og påfølgende dag. Ta kontakt for mer informasjon (salg@dni.no).

Kundereferanser

DNI leverer løsninger til et bredt spekter av kunder. FEIDEløsninger til store og små organisasjoner i utdanningssektoren, ID-admininstrasjon for offentlige organisasjoner og små og store private bedrifter. Med basis i IDMsystemet Life Cycle Server leveres løsninger relatert til ID-forvaltning som for eksempel LCS KS Læring, LCS Microsoft Teams og LCS Timeedit Sync. 
Kongsbergregionen IKT benytter LCS til både skolesektor og kommuneadministrasjonen. LCS FEIDE integrasjon gir full kontroll over brukernavn og passord og tilganger til alle aktuelle FEIDE ressurser. LCS i kommuneadministrasjonen gjør prosessen ved ansettelse, endring i roller og tilgangskontroll under hele ansettelsesforholdet oversiktlig og meget effektiv. 

Lene Garder Løkken, Leder for Drift

Eide municipality deployed Life Cycle Server (LCS) to improve general efficiency and to enble schools to administrate their own users regarding user name, password and information about their students. Integration with Office 365 for Education was important and we also got FEIDE certified as part of the solution. DotNetInternals AS has been very supportive and very helpfull during the process. We recommend this solutions and company!

Kim Atle Kvalvåg, Eide municipality

Elverum municipality are using LCS to administrate Active Directory and synchronising user information from SAS systems. The system automates everything we earlier spend resources to update regarding attributes on user objects, group memberships and to create mail boxes. LCS secure correct setup in OU’s and disables the user when necessary. In short LCS provide security of information in AD and we can spend our time in more creative task than boring routine processes. We give LCS our best recommendations
Tore Brækhus, Elverum kommune
We are sure that Active Directory administrators will be very impressed by how powerful and easy it is to maintain complex and powerful configurations in this system. With 380 offices spread across more than 70 countries, Life Cycle Server has increased Active Directory information of our user objects with 80% better accuracy and quality.
Anders Horgen, Product responsible Active Directory, Wilhelmsen IT Services

Partnerskap med DotNet Internals AS (DNI)

 DNI samarbeider med mange ISV'er, innholdsleverandører og forhandlere i det norske markedet. I tillegg til å samarbeide med ledende aktører som Atea, Crayon, Technet Consulting, og Evry er DNI ute etter nye partnere for vertikal satsinger samt inntreden i internasjonale markeder. IDM-segmentet er i sterk vekst og vi integrerer med stadig flere løsninger. Dersom dette er interessant, send epost til salg@dni.no.

Trygg og sikker leveranser fra den allerede valgte systemintegrator!

Ryddighet i ansvarsforhold og kontaktpersoner

Support fra DNI med direkte supportavtaler

Lett tilgjengelighet til dybdekompetanse 

Er din organisasjon GDPR klar?

DNI er for mange en sentral del av ID-forvaltningen. Vi bistår våre kunder i arbeidet med å bli klar for GDPR til den 25. mai 2018. Det kan være en krevende oppgave å ha alt på plass, og DNI kan lette dette arbeidet med å gi en oversikt over ID-flyten i organisasjonene. 

Ring oss eller send melding til salg@dni.no for mer informasjon.

DNI ansetter ny prosjektleder!
Vi ønsker Ingvild Stølen velkommen som Prosjektleder i DNI. Hun kommer til oss fra Eress (euopean railways energy settlement systems). Ingvild har lang erfaring fra små og store bedrifter og har ledet store prosjekter innen diverse bransjer. Hun vil ha ansvar for prosjektgjennomføringer samt kvalitetssikring og prosessoptimalisering.
Microsoft Teams tar av!

Samhandlingstjenesten fra Microsoft innføres i mange skoler og medføre en del utfordringer for skoleeier og pedagoger. For å få kontroll over et potensielt anarki, dataflyt og løse tilganger har DNI utviklet administrasjonsgrensesnitt som gir organisasjonen bedre kontroll. DNI har bl.a. bistått Horten kommune i å generere Teams ut fra informasjon i AD strukturen.

Les mer på nyhetssidene og hold deg oppdatert på "Microsoft Teams i skolen" på Facebook!

Oppgradert brukerportal USP 3

Ny versjon av brukerportal til LCS inneholder etterlengtet funksjonalitet i LCS. Det er en omfattende restrukturering av brukerportalen for å gjøre prosesser og rutiner enklere samt tilføre sikkerhet for å unngå utilsiktet feil ved endring i systemet.

USP har fokus på å gi et intuitivt grensesnitt for sluttbrukernivå. Leder, HR, fagansvarlig og ansatte involveres slik at de valgene LCS ikke kan gjøre automatisk, vil bli tatt av brukerne.

Les mer om dette på nyhetssidene!

Jobb hos oss

DNI søker supportkonsulenter.

På grunn av økende kundemasse og ordreinngang styrker vi supporttjenesten for å ivareta kundene under og etter implementering av løsninger. DNI er derfor ute etter en person som forstår og verdsetter våre verdier og viser sterkt engasjement og initiativ for å styrke supportapparatet og innta en viktig og grunnleggende rolle i DNI's videre vekst og suksess.

Om DNI
DNI er et norsk programvarehus som leverer løsninger for å strømlinjeforme og automatisere brukeradministrasjon og tilgangsrettigheter for organisasjoner i offentlig og private sektor.  Løsninger fra DNI gir organisasjoner full kontroll over alle ansatte og tilrettelegger for full oversikt over alle tilgangsrettigheter til enhver tid.  DNI's løsninger sparer tid og øker sikkerheten!

Ring oss for råd om identitetsforvaltning

(M) +47 90536763 (S) +47 63016710

Forespørsler på support eller løsning

Åpningstider

Mandag til Fredag  - 0700 til 1700