Abonner på nyhetsbrev fra DNI

Hold deg oppdatert på DNI sine løsninger og informajson relatert til identitetsforvaltning (IDM). Vi trenger kun din epostadresse!
Live Cycle Server (LCS) for effektiv onboarding av nye ansatte

LCS er kjernen i DNI sin produktportefølje og automatiserer brukeradministrasjonen i alle typer organisasjoner. Løsningen sikrer effektiv drift og optimal kontroll over ansettelsesprosesser, tilgangsrettigheter, endringer i roller og tilpasset karanteneløp for avslutting av ansettelsesforhold. 

Brukerportalen «User Storage Portal 3» (USP 3) er en ny løsning som inneholder viktig og etterlengtet funksjonalitet i LCS. Dette er en omfattende restrukturering av portalen for å gjøre prosesser og rutiner enklere for hele organisasjonen og gi lederne langt bedre innsikt i hvem av de ansatte som er tilknyttet avdelingen og hvilke tilganger og lisenser de har.

Med «Data Protector» vil systemet iverksette sikkerhetstiltak dersom en oppdatering kan medføre uønsket effekt med potensielt store konsekvenser. Her er noen av funksjonene som letter innføring av nye ansatte og forenkler administrasjonen:

·         USP 3 med et intuitivt grensesnitt for sluttbrukernivå der leder, HR, fagansvarlig og ansatte involveres for å gjøre de valgene som LCS ikke kan gjøre automatisk

·         Sikkerhetsfunksjon som i stor grad forhindrer brukerfeil og store endringer med utilsiktet hensikt

·         Fullautomatisering av ansatte, nye brukere, endringer i stillingsforhold, karanteneløp og avslutting. Innføring av roller

·         Håndtering av eksterne brukere som for eksempel konsulenter og vikarer

·         Automatisk tildeling av rettigheter i fagapplikasjoner, tilganger i AD og medlemskap i distribusjonslister

·         Auditrapporter som gir viktig informasjon om bl.a. hvem som har hatt tilgang og i hvilken periode.

Innføring av LCS med den nye brukerportalen USP 3 effektiviserer brukeradministrasjonen, tilfører organisasjonen bedre sikkerhet og redusert brukerfrustrasjon. Redusert nedetid, tilgang i rett tid og god oversikt gir de ansatte mulighet til å levere bedre innbyggertjenester.  

Ta kontakt om du ønsker en presentasjon og demonstrasjon av LCS for kommune administrasjonen. Vi treffes på telefon 63016710 (90536763) eller epost salg@dni.no.

GDPR og datoen 25.mai!

EU's regelverk om personvern har vært kjent en god stund og datoen 25 mai er tidsfristen satt for organisasjoner å tilfredsstille kravene til GDPR (General Data Protection Regulations). Vi skal ikke repetere hva GDPR er men kommentere litt på hva DNI gjør i forhold til dette.  

Arkitektur:

Løsninger skal være bygget for personvern. Det vil si at man skal kun samle og behandle et minimum av det som trengs for at gjeldende tjeneste skal kunne levere kvalitet i henhold til forventning. DNI oppdaterer egne systemer for å støtte dette. Alle data skal behandles trygt og sikkert og behov for lagring minimaliseres

Databehandler:

DNI er en databehandler i den forstand at våre løsninger behandler ID og ID relatert informasjon på vegne av behandlingsansvarlig (f.eks. en kommune). En databehandlers plikter er regulert i en databehandleravtale. Denne forholder DNI seg til og på dette grunnlag leverer vi tjenester som støtter behandlingsansvarliges plikter og ønsker.  

Tjenester fra DNI:

Mange av våre kunder må etterleve GDPR regelverket og DNI er klar for å utvikle og tilpasse løsninger som trengs i forskjellige scenario. Det er ingen standard GDPR løsning slik at vi er avhengig av at være kunder klarlegger hvilke funksjoner de trenger i sin virksomhet.

Ta kontakt om du ønsker en dialog vedr. GDPR, DNI sine løsninger og dine tjenester på telefon 63016710 (90536763) eller epost salg@dni.no.

Microsoft Teams tar av!

Den nye samhandlingstjenesten Teams i Microsoft Office 365 har fått stor oppmerksomhet i hele verden og ikke minst i Norge. Her støttes samhandling i alle typer organisasjoner på en fri og kreativ måte. DNI har bistått Horten kommune i å generere Teams ut fra informasjon i AD strukturen. Microsoft Teams tjenesten er under stadig utvikling og DNI ligger som et administrasjonsgrensesnitt som gir organisasjonen kontroll over et potensielt anarki av dataflyt og tilganger.  

DNI bistår organisasjonen i å opprette Teams basert på AD informasjon (skoler, grupper, fag, ad-hoc). Løsningen inneholder mulighet for rettighetskontroll som begrenser adgang til å opprette Teams, styring av navnestandard (regelsett) for Teams samt tilrettelegge for mal standarder med forhåndsbestemte funksjoner / muligheter.

Nytt er også at Teams gir mulighet for foreldrekommunikasjon og involvering som styres med sikker pålogging. I tillegg gir løsningen mulighet til å slette, arkivere og oppdatere Teams i henhold til ulike behov (medlemmer, skoleår, osv.)

Hold deg oppdatert på «Microsoft Teams i skolen» på Facebook!  

Ta kontakt om du ønsker en dialog vedr. Microsoft Teams på telefon 63016710 (90536763) eller epost salg@dni.no.

Nye DotNet Internals er DNI

DNI er i ferd med å gjennomgå en "facelift". Ny logo og grafisk uttrykk er på plass og nye hjemmesider, Facebook og Linkedin grupper er oppdatert. For enklere kommunikasjon velger vi å bruke DNI i stedet for det lange DotNet Internals.  I tillegg til ny firmalogo introduserer vi også en egen logo for LCS (se ovenfor). Selv om vi sliter litt med autokorrektur (DNI blir nesten alltid endret til DIN) så er vi veldig fornøyd med vår nye profil. Håper dette også faller i smak hos våre kunder.  

Samtidig er vi også i gang med å gjøre organisasjonen klar for videre vekst. Dette gjøres ved å fjerne flaskehalser for å øke kapasiteten, frigjøre tid til kvalitetsoppfølging samt ytterligere profesjonalisering av prosesser og rutiner. Selskapet ledes av Andre Stene Larsen (CEO) med hjelp av Bjørnar Hovemoen (COO).   I tillegg har vi fått ombord Ingvild Stølen, en erfaren prosjektleder som skal lede alle prosjekter samt sikkerstille kvalitet og god kundeopplevelse i alle leveranser. Hun har lang erfaring fra prosjektledelse her hjemme og internasjonalt.   DNI styrker også support tjenesten med tre årsverk for å øke tilgjengelighet og kunde tilfredshet. Dette er et viktig tiltak for å bygge en organisasjon for vekst. Når dette er på plass, tar vi en liten pust i bakken før vi bygger videre på en solid plattform.

Neste informasjonsbrev vil bl.a. inneholde nyheter om kurstilbud og andre tjenester som f.eks. Timedit synkronisering med Office 365 og Student Management Portal (SMP) som får flere tjenester for mer effektiv klasseromsledelse.

Vi ser fram til en spennende vår med «nye» DNI og vi lover enda flere nyttige tjenester og enda bedre kundeopplevelse i tiden fremover. Uansett ønsker vi alltid din tilbakemelding som er veldig viktig for oss i den fasen vi nå har startet. Hold oss informert!

Grunnleggende kurs i Life Cycle Server den 23 til 25 mai

Kurs over 3 dager som gir deg forståelse for hvordan LCS fungerer, mulighetsbildet og å kunne utføre feilsøking. Kurset kan anbefales både før og etter at man har implementert LCS i egen organisasjon.

Kursinnhold: 

• Modul 00 Introduction 

• Modul 01 Installation of LCS 

• Modul 02 LCS Application review 

• Modul 03 LCS Identity Stores (import)

• Modul 04 LCS Policies 

• Modul 05 LCS Policies w. Masterstore 

• Modul 06 LCS Policies w. Data Stores 

• Modul 07 LCS Dynamic Functions 

• Modul 08 LCS Powershell Extension 

• Modul 09 LCS Auto Create Groups and OU´s strategy 

• Modul 10 Design quarantine strategy 

• Modul 11 Powershell with tracker 

• Modul 12 Reports

 

Dato: 23. – 25. måned 2018 Tid: 08:30 - 15:30.  Påmeldingsfrist: 11. mai 2018

Sted: Våre kontorlokaler på Lysaker, Strandveien 13. Hotell finnes i gangavstand eller i Oslo Kursavgift: 15..000,- pr. pers. 

Anbefalte forkunnskaper men ikke et krav:  Erfaring med brukeradministrasjon via Active Directory, powershell, C#, scripting, og SQL. 

Annen info: Påmeldingen er bindende. Avmelding må skje til kurs@dni.no senest to uker før kursdato. Ved avmelding senere enn to uker før kursdato vil hele kursavgiften bli belastet. Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte for at kurset går som planlagt.

Send epost på kurs@dni.no for påmelding eller spørsmål vedrørende kurset.

Alltid oppdatert timeplan i Office 365 studentkalenderen

I samarbeid med Universitet Nord har DNI utarbeidet en synkronisering av TimeEdit kalender til Office 365 kalender.

Løsningen gir studenten oppdatert kalender / timeplan på følgende måte:

·         Synkronisering av brukerens personlige timeplan fra TimeEdit til Office 365 kalenderen (alle fag studenten er meldt opp I)

·         Tilnærmet realtid oppdatering ved endring i TimeEdit (algoritmer for prioritert oppdatering basert på hvor nære i tid avtalen er)

·         Vi gir studenten full kontroll på hvor han/hun skal være og til hvilken tid!

·         Studenten kan aksessere timeplanen rett fra mobil/Pad/PC uten noen endringer (kople telefonen på vanlig måte) 

·         Kalender informasjonen inneholder også informasjon om hvor å campus forelesningen er dersom Mazemap benyttes 

Institusjonen får med dette en tjeneste som sikrer at studenten er på rett sted til rett tid uansett om det har skjedd endringer i timeplanen. Institusjonen eller foreleser får også en fleksibilitet til å endre i planen helt frem til start ved at synkroniseringen skjer meget raskt.

Aldri mer misforståelser om hva som foreleses og i hvilket auditorium. Med informasjon fra Mazemap finner studenten også lett frem på campus!

Verktøy som gjør tiden i  klasserommet mer effektivt

SMP inneholder ett sett verktøy som gjør klasseromsledelse enklere. Læreren kan rask gjøre enkle operasjoner som ikke innebærer å vente på IT personell.

Her er en oversikt over tjenestene i SMP:

·       Læreren tar tilbake kontrollen i klasserommet med enkel administrasjon av elevers bruker navn og passord problemer. 

·       Web Traffic Control (WTC) - Sett internett aksess tilpasset undervisningen raskt og enkelt med et lettforståelig web basert bruker grensesnitt 

·       Central Device Administration (CDA) - Full kontroll med nettbrett basert på ID synkronisering med MDM som  LightSpeed og Airwatch. Løsningen gjør det mulig å få kontroll  på hvem som har hvilket nettbrett til en hvert tid.

·       DNI Password admin (app) - Sky based password administrasjon som gjør det enkelt for brukeren selv å endre eller lage nytt passord.

Modulene i SMP kan kjøpes hver for seg eller separat etter behov. 

FEIDE Express - bli sertifisert raskt, sikkert og rimelig

Bli FEIDE sertifisert i ekspress fart og kom rask i gang – rimelig, sikkert og effektivt!

Med LCS i skyen for utdanningsinstitusjoner har DNI satt rekord i å få en utdanningsinstitusjon FEIDE sertifiserert. Med god hjelp av IKT senteret og Uninett ble en skole sertifisert på godt under 24 timer.  

Løsningen fra DNI gir:

• Automatisk passord synkronisering

• Mulighet for integrasjon med local AD

• Bruker administrasjon i AD and Azure AD

• Støtter Office 365/Google/Itslearning/Fronter/Skooler/Enable

• Selvbetjening i skyløsningen gir full kontroll

• Forenklet FEIDE sertifisering og administrasjon

• Skoleeier / skoler har full kontroll på egne data

Til høsten må alle offentlige skoler være FEIDE sertifisert. De flest privat skoler også dette og med FEIDE Express er dette mulig til en meget lav pris.

DNI hjelper din organisasjon med en rask og effektiv prosess for endelig  å få tilgang til alle ressursene gjennom Feide på en enkelt måte!

Ring oss for råd om identitetsforvaltning

(M) +47 90536763 (S) +47 63016710

Forespørsler på support eller løsning

Åpningstider

Mandag til Fredag  - 0700 til 1700