DNI Education

DNI Education er en løsning tilpasset offentlige og private skoleorganisasjoner. DNI Education kobles til kildesystemer som for eksempel Visma Skole og administrerer deretter alle brukere slik at de får Feide-konto og har riktig tilganger og rettigheter i Office 365 / Google.
For skoler som ikke benytter et kildesystem tilbyr vi Mini-HRM for administrasjon av brukere.


samarbeidspartnere

Hvorfor velge dette produktet


  • Sikker og effektiv administrasjon av brukere med Feide og Office 365/ G suite
  • Stor grad av selvbetjening gir fleksibilitet og redusert behov for bistand underveis
  • Tilleggstjenester som øker sikkerhet og effektivitet

DNI Education er bygget med tanke på enkel drift og legger til rette for at kunde kan administrere sin egen løsning. Dette reduserer behov for bistand og reduserer driftskostnader. Alternativt kan selvsagt DNI bistå med oppsett og gjøre kompetanseoverføring samtidig.

Løsningen kan bygges ut med løsninger som Microsoft Teams-administrasjon, to-faktor, passordadministrasjon og administrasjon av internettilgang.


Ønsker du mer informasjon?

Fyll ut skjema under, så kommer vi raskt tilbake til deg