DNI Cloud Platform

DNI Cloud Platform er en selvbetjent plattformløsning. Løsningen består av mer 50 tjenester som kan benyttes for å strømlinjeforme og automatisere brukeradministrasjon.


Cloud_Illustrasjon_01

DNI Cloud Platform leveres som en skybaserttjeneste hostet i Microsoft Azure.
Løsningen er designet på en helt ny plattform og er basert på en mikroservice-arkitektur med innebygget GDPR. Overordnet betyr det at man splitter alle tjenestene og isolerer dem fra hverandre. Tjenestene fungerer da som selvstendige enheter i en helhet, dette betyr igjen at kompleksiteten går ned og fleksibiliteten og sikkerheten går opp.

Med en mikroarkitektur unngår man alle tidligere utfordringer med en tradisjonell monolittisk arkitektur hvor alt henger sammen i en stor masterstore. Man kan oppdatere og endre en funksjon uten at den påvirker hele løsningen, samtidig så får man alle fordeler ved sky som skalerbarhet, fleksibilitet og automasjon.

DNI Cloud Platform egner seg for organisasjoner som har behov for å jobbe smartere og som ønsker å tilby brukere selvbetjente løsninger.

 

 

Ønsker du å prøve DNI Cloud Platform?

Prøv DNI Cloud Platform

Eksempler på utfordringer DNI Cloud Platform kan løse

Organisasjonen ønsker en sikker løsning for å håndtere førstegangspassord og glemte passord

I DNI Cloud Platform knyttes Self Service Password sammen med Active Directory, Azure AD eller Google. Sluttbrukeren benytter Bank-ID for å verifisere sin identitet og får tilgang på brukernavn og muligheten til å sette sitt eget passord.

Organisasjonen ønsker å automatisere oppgavene IT gjør ved nyansettelser, endringer og avslutting av ansettelsesforhold

I DNI Cloud Platform trekkes data ut fra HR-systemet og benytter det som datakilde for håndtering av brukere og grupper i Active Directory, Azure AD eller Google.

Ofte stilte spørsmål og svar

Er DNI Cloud Plattform en integrasjonsplattform?

DNI Cloud Platform er også en integrasjonsplattform.
Med over 50 tilgjengelige tjenester kan plattformen raskt settes opp med ferdige løsninger, men som en plattform gir den mange muligheter for å løse nye utfordringer. Bygget på mikroarkitektur gir DNI Cloud Platform bedre oversikt, den forenkler introduksjon av nye tjenester og gir mulighet for å bygge egne løsninger.

Tilbys det opplæring i DNI Cloud Platform?

DNI leverer kurs for drift av løsning og oppsett av nye tjenester i forskjellige varianter.
DNI Cloud Platform er bygget med tanke på muligheter for selvbetjening der kunde kan velge mellom å sette opp løsninger selv, la DNI utføre dette eller en kombinasjon. Det vanlige er at DNI setter opp løsningen og kunden deretter bygger kompetanse og gjør mer og mer på egenhånd.

I hvilken grad kan man drifte og sette opp tjenester selv?

DNI Cloud Platform gir mulighet for selvbetjening der man ved å bygge kompetanse tar mer ansvar og kontroll over drift og utvikling av tjenestene.
Med DNI Cloud Platform blir man i mindre grad avhengig av bistand fra DNI men våre faglige konsulenter er alltid tilgjengelig for å veilede og gi råd om god praksis. Dette reduserer kostnader der kvalitet og sikkerhet blir ivaretatt med DNI som en rådgivende partner.

Hvilke data lagres i skyen?

DNI Cloud Platform er en SaaS løsning ligger i Microsoft Azure. DNI henter i utgangspunktet minimalt med data. Dette er definert i vår databehandleravtale som oppdateres etterhvert som man eventuelt henter data fra eksterne kilder. Med DNI Cloud Platform har man kontroll på hvilke data som ligger hvor til enhver tid.

Hva kreves for å komme i gang med DNI Cloud Platform?

DNI starter alle prosjekter med en workshop for å sikre en trygg og sikker prosjektgjennomføring.
Her kartlegges nå-situasjon, tekniske og funksjonelle avhengigheter og kravspesifikasjon for ferdig løsning sammen med kunde. Alle deltagere har klare roller og forventninger slik at prosjektet kan leveres som planlagt.

Hvordan løser DNI krav til GDPR?

GDPR er innebygget i arkitekturen slik at man til enhver tid tilfredsstiller gjeldende krav til behandling av personinformasjon.
Dokumentasjon av løsning og alle endringer underveis legges åpent og tilgjengelig slik at man har full kontroll over hvilke data som ligger hvor og hvilke tjenester som benytter disse.

Vil du vite mer om hvordan våre løsninger kan hjelpe din organisasjon?

Fyll ut skjema under, så kommer vi raskt tilbake til deg