DNI IDM

DNI IDM automatiserer brukeradministrasjon og sikrer at organisasjonen er effektiv og gir optimal kontroll over ansettelsesprosesser, tilgangsrettigheter, endringer i roller, karanteneperioder og endringer under ansettelsesforholdet.


blog-hero

Hvorfor velge dette produktet

  • Automatisert brukeradministrasjon
  • Innføring av rollebasert administrasjon
  • Brukeradministrasjon for fagapplikasjoner
  • Rapporter og rutiner
  • Redusere tidsbruk samtidig som sikkerheten økes
  • Komplett oversikt over tilgangsrettigheter til enhver tid

Med DNI IDM håndteres den ansattes syklus fra onboarding til offboarding.
Alltid oppdaterte rettigheter gir driftssikkerhet, kvalitet og kontroll.


Automatisert brukeradministrasjon

Effektive og automatiserte rutiner for opprettelse av brukere, onboarding, endringer i roller, karantenebehandling samt terminering av ansettelsesforhold.

Innføring av rollebasert administrasjon

Sikker administrasjon av eksterne brukere som for eksempel konsulenter og vikarer. Forenkler og reduserer onboardingprosessen samtidig som sikkerheten ivaretas på en forsvarlig måte.

Fagapplikasjoner

Automatisert tilgangsstyring av fagapplikasjoner, kontroll på AD rettigheter, samt adgang- og distribusjonslister. Gir enhetsledere og fagansvarlige full kontroll over brukertilganger som alltid er oppdatert og bidrar til å effektivisere innbyggertjenestene.

Rapporter og rutiner

Komplett oversikt over tilgangsrettigheter til enhver tid reduserer frustrasjon og gir ansvarlige trygghet. DNI IDM gir full oversikt over hvem som har tilgang, på hva, og i hvilke tidsrom. Forenkler audit-prosesser og reduserer sterkt risiko for menneskelige feilkilder.

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt for spørsmål eller demo av DNI IDM