DNI Teams Admin

DNI Teams Admin gir organisasjonen full kontroll over Teams-anarkiet og oppretter og administrerer Teams automatisk slik organisasjonen ønsker.


Novemberteams

Hvorfor velge dette produktet

  • Opprettelse og drift av Teams basert på informasjon fra kildesystemer
  • Regler for navngivning
  • Vedlikeholder medlemskap i Teams automatisk
  • Enkel administrasjon av Teams-eiere og midlertidige medlemmer 
  • Rettighetskontroll som begrenser adgang til å opprette Teams
  • Kontroll på livssyklus og arkivering

Microsoft Teams er et fantastisk samhandlingsverktøy, men byr også på mange utfordringer som ukontrollert opprettelse av Teams, dårlig oversikt over dataflyt og arbeidskrevende vedlikehold.

Med DNI Teams Admin løses anarki-utfordringene, gir kontroll på navngivning og sikrer at brukere til enhver tid har tilgang til korrekte teams. I tillegg administreres midlertidige brukere som vikarer og konsulenter.

DNI ruller kontrollert ut og vedlikeholder Teams i alle organisasjoner samt skolemiljøer.
For skole sørges det for automatisk opprettelse og vedlikehold av Teams basert på Microsoft School Datasync.


Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt for spørsmål eller demo av DNI Teams Admin