Administrasjon av Microsoft Teams for skole

Skrevet av DNI | 2 minutter lesetid

Administrasjon av Microsoft Teams for skole

Microsoft Teams har de siste årene blitt et utbredt og nyttig verktøy i skolen, og når Teams for fag, klasser og skoler skal administreres i en løsning kreves det en god struktur. DNI leverer løsningen DNI Teams Administrasjon for skole basert på School Data Sync (SDS), som er et anbefalt oppsett for skole. Med DNI Teams SDS vil man oppnå en full automatisert administrasjon av Microsoft Teams med oppsett av f.eks. navneregler, struktur for hvordan man vedlikeholder brukere i Teams, oppsett av foreldre informasjon for utsendelse av ukes oppsummering.

Det er mye man skal tenke på når man tar i bruk Microsoft Teams på skolen. Sikkerhet er viktig og eleven skal ha møte de samme mennesker på Teams som de møter på en vanlig dag på skolen og ingen mennesker utenifra skal ha mulighet til å legge til en elev i Teams. Det er også viktig at eleven ikke får mulighet til å opprette teams selv, på den måten øker man sikkerheten, reduserer uønsket adferd og deling av uønsket innhold.

DNI Teams SDS driftes i et WEB-grensesnitt der man definerer Teams oppbygging basert på informasjon om skole, klasse og fag hentet fra et kildesystemet. DNI Teams Admin lager deretter alle CSV-filer automatisk og sender disse til SDS. På samme måte som for ansatte i DNI Teams Admin blir elevene automatisk flyttet til korrekt Teams dersom det oppstår endringer i fag eller bytte av klasse eller skole. Løsningen synkroniserer med Microsoft SDS en gang per døgn.

For skoleeier er det betryggende at alle elever og lærere er medlem av de riktige teamene og at skolene kan benytte Teams effektivt i et kontrollert og trygt læringsmiljø. 

Følg bloggen vår


Våre dedikerte ansatte skriver blogger som er verdt å lese.
Følg bloggen for en sniktitt på fremtiden!

Andre vil også lese